Osman Arıoğlu
Arıoğlu, 1959 yılında Sinop-Boyabat'da doğdu. 1975 yılında İzmir Karataş Lisesi'nden, 1979'da ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümünden mezun oldu.

1980 yılında açılan sınavı kazanarak hesap uzman yardımcısı olarak Maliye Bakanlığı'na giren Arıoğlu, 1984'de hesap uzmanlığına getirildi.

Arıoğlu, 1988-89 döneminde İngiltere'de belediye gelirleri konusunda etüd ve incelemelerde bulundu. 1989 yılında ise İstanbul Defterdar Yardımcılığına atandı.

1994'e kadar bu görevi sürdüren Arıoğlu, sözkonusu yıl Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdür Yardımcılığını üstlendi.

14 Ocak 1999 ile 4 Mart 1999 tarihleri arasında Gelirler Genel Müdürlüğüne vekalet eden Arıoğlu, AK Parti Hükümetinin göreve gelmesinin ardından 23 Kasım 2002 tarihinde Gelirler Genel Müdürlüğüne vekaleten atandı. Atama kararnamesinin Köşkten dönmesi nedeniyle Arıoğlu, bu görevi vekaleten sürdürmeye devam etti.

Gelirler Genel Müdürlüğü'nün Gelir İdaresi Başkanlığına dönüştürülmesinin ardından Arıoğlu, bu defa Gelir İdaresi Başkan Vekili oldu. Arıoğlu'nun Gelir İdaresi Başkanlığına asaleten atanmasına ilişkin kararname, 9 Ekim 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı.